Az értékbecslés értéke

2013.11.25, 1:31:

Amit nem árt tudni az értékbecslésről, ha ingatlaneladást tervez

Sokan latolgatásként, találgatásként, jövőkutatásként tekintenek az ingatlan-értékbecslésre, míg mások száraz, átláthatatlan matematikai modelleken alapuló, a hétköznapi ember számára megérthetetlen egzakt tudományt látnak benne. A valóság mindeközben mindkét véglettől tisztes távolságban helyezkedik. Bár igaz, hogy a vagyontárgy piaci értékét csak akkor lehet biztosan tudni, ha az átlátható, tisztességes körülmények között már elkelt, az is tény, hogy a mindennemű sikeres üzlet titka – legyen szó adás-vételről, bérleti szerződésről, vagyonmegosztási kérdésről vagy akár jelzáloghitelről – a reálisan felállított elvárásokban, a lehetőségek és korlátok ismeretében gyökeredzik.

Az étékbecslés értékeNem titok, hogy az adóhatóság érték-megállapítási gyakorlatában rendszerint jelentős, az elmúlt évek átlagában 20 százalék körüli különbségek merülnek fel az eladott ingatlanok bejelentett ára és valódi értéke között, ami nem kevés későbbi kellemetlenség és huzavona forrása lehet. Már csak ezért sem árt résen lenni. Természetesen a NAV ellenőrzéstől való félelemtől függetlenül, tisztán saját, racionális gondolkodásunk is mindenképpen arra kell, hogy sarkalljon minket, hogy a valós állapotoknak megfelelően történjen az ingatlan értékének meghatározása. Elvégre mind az eladónak, mind a vásárlónak komoly hátránya származhat abból, ha rosszul mérik fel az adásvételben érintett épület értékét. Egy túl drágára becsült lakást vagy házat szinte lehetetlen eladni, ellenben annál több pénzt, időt és energiát őrölhet fel az értékesítéssel való kísérletezés. Az érme másik oldala sem jobb – a túl alacsonyan meghatározott összeg segítheti a gyors értékesítést, azonban elmaradt hasznot is jelent, sőt akár bizalmatlanságot is szülhet a vevők szemében.

Mindazonáltal a jelenlegi ingatlanpiaci környezetben gyakran igen nehéz feladat a reális piaci érték meghatározása, az értéket ugyanis nem a vevő, nem az eladó, de nem is egy felsőbb hatalom határozza meg, hanem pusztán a piac, avagy a kereslet, a kínálat és az általános gazdasági helyzet ötvözete. Egy ingatlan értékét a legkézzelfoghatóbb módon a környéken eladott hasonló adottságokkal rendelkező ingatlanok értékesítési árai alapján lehet megállapítani, így, amennyiben kíváncsiak vagyunk lakásunk piaci értékére, először ennek érdemes utánanéznünk. Valamivel nehezebb a helyzet, ha a környékünkön alig van viszonyítási alapként szolgáló ingatlanforgalom, azonban az ebből fakadó információhiány közel sem áthidalhatatlan. Bár laikusként nehéz lenne rátapintani a reális árra, a komolyabb adatbázissal és piacismerettel bíró értékbecslők különböző statisztikai adatsorok és technikák révén képesek minimalizálni az ármegállapításban rejlő kockázatokat, így megfelelő hozzáértéssel ilyenkor is megbízhatóan meg lehet határozni az érintett ingatlanok valós értékét.

Sokan felesleges kiadásnak tartják az értékbecslésre fordítandó összeget, pedig valójában bőven megéri áldozni erre, hiszen, ha nem vagyunk tisztában az ingatlan piaci értékével, akkor az adás-vétel során nagyságrendekkel nagyobb veszteséget okozhatunk magunknak, mintha egy alkalommal áldoztunk volna a szolgáltatásra. Ráadásul az adásvételt követő nézetkülönbségek, viták, perek megelőzésére is jó megoldást jelent, hiszen egy megfelelő dokumentációval elkészített értékeléssel sok utólagos kellemetlenség kiküszöbölhető, idő és pénz megtakarítható lehet.

Egyértelmű, hogyha tisztában vagyunk az ingatlanunk valós értékével, reálisan látjuk a piaci pozícióinkat, az számos kellemetlen meglepetésektől, vitás kérdéstől, feleslegesen lefutott körtől menthet meg minket. Azonban azt is látnunk kell, hogy akármilyen módszert is használunk, akármilyen szakértőhöz is fordulunk az értékbecslés eredményeként megismert érték nem egy kőbe vésett, fix összeget jelent, sokkal inkább egy iránymutatást, egy olyan árat, amit átlagos körülmények között kaphatnánk az ingatlanunkért. Az így kalkulált összeg pedig igencsak csorbulhat akkor, ha sietve kell túladnunk az ingatlanon.

Vissza