Így kerüld el a lakásbérlés buktatóit!

2014.10.07, 8:27:

Ezek a bérlők és a bérbeadók jogai és kötelességei – Számos szabály megváltozott

Folyamatosan akadékoskodó tulajdonos az egyik oldalon, rendszertelenül fizető, randalírozó bérlő a másikon – komoly kellemetlenségekkel és buktatókkal is járhat egy ingatlan bérlése, illetve bérbeadása ha nem kellően körültekintő az ember. Ölvedi Péter, az OTP Ingatlanpont országos ingatlan-közvetítő vezető értékesítési tanácsadója segít abban, mire érdemes odafigyelniük a bérlőknek, illetve a bérbeadóknak, milyen jogaik, illetve kötelezettségeik vannak a feleknek.

A lakásbérlésnek vannak alapszabályai, amelyeket minden esetben érdemes betartani, ha nem akarunk pórul járni. A legfontosabb dolog egyértelműen a szerződés megléte. Akár ismerősöktől, akár idegenektől készülünk lakást bérelni, fontos, hogy mindent rögzítsünk írásban, hogy szükség esetén tudjunk mire hivatkozni. A szerződésnek tartalmaznia kell a bérlő és a bérbeadó adatait, az aláírása előtt pedig érdemes a bérbeadótól kérni egy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot, mert így bizonyítható, hogy valóban jogosult a lakás kiadására. Az alábbi részleteket mindig érdemes belevenni a szerződésbe

  • Mennyi az annyi?

A szerződésben mindenképp szerepelnie kell a lakbér pontos összegének, illetve, hogy milyen egyéb díjakat (például közüzemi számlák vagy közös költség) kell még fizetnie az albérlőnek. Szintén fontos rögzíteni, hogy ezeket milyen időközönként és milyen formában kell kifizetni.

  • Kaució

A kaució összegét is érdemes belefoglalni a szerződésbe. Manapság a tulajdonosok általában kéthavi kauciót kérnek el a lakbéren felül, amit kiköltözéskor adnak vissza, ha a lakásban semmilyen az albérlő rovására írható kár nem történt. Az új Ptk. szerint a kaució összege maximum a havi bérleti díj háromszorosa lehet.

  • Ki lakhat a lakásban?

Mindenképp érdemes írásban is rögzíteni, hogy az albérlőn felül más is alhat-e vagy lakhat-e a bérelt lakásban (barát ott éjszakázhat-e egy buli után, vagy odaköltözhet-e hozzánk új párunk). A tulajdonos gyakran ki szokta kötni, hányan lehetnek a lakásban, ennek betartása pedig a bérlő felelőssége.

  • Magánszféra

A tulajdonosnak joga van ellenőrizni a lakás állapotát, azonban csak a bérlő szükségtelen zavarása nélkül, így későbbi viták elkerülése érdekében érdemes már az elején megegyezni abban, hogy a tulajdonos mikor jöhet el megnézni a lakást.

  • Bútorok állapota

A későbbi esetleges nézeteltéréseket elkerülendő érdemes nyilvántartást készíteni a lakásban található bútorokról és egyéb tárgyakról, illetve részletesen, akár fotóval dokumentálni az állapotukat.

  • Házirend

A választás előtt érdemes feltérképezni az adott társasház házirendjét (csend, lépcsőház takarítás, szemetes kihúzása, kertgondozás, állattartás) és lakóközösségét, és átgondolni, hogy az mennyire illik saját életvitelünkhöz.

Hir_20141007_1

 

Így lehet felmondani

A bérleti szerződést bármelyik fél megszűntetheti. Fontos tudni, hogy felmondani csak írásban lehet, a szóbeli felmondás érvénytelen. Azért, hogy ne kerüljünk kellemetlen helyzetbe, érdemes felmondási időt is meghatározni a szerződésben, melyhez alkalomadtán mindkét fél ragaszkodhat.

A bérbeadó a szerződést írásban felmondhatja:

ha a bérlő nem fizeti ki időben a lakbért

ha a bérlő egyéb szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettségét nem teljesíti

ha a bérlő botrányos magatartást tanúsít

ha a bérlő rongálja a lakást vagy a közös helyiségeket, vagy rendeltetésükkel ellenesen használják

Az új Ptk. felmondási jogot enged a bérlő számára akkor is, ha a bérelt dolog, lakás vagy emberi tartózkodás céljára szolgáló más helyiség egészséget veszélyeztető állapotban van, még akkor is, ha erről a bérlő a szerződés megkötésekor vagy a dolog, lakás bérbevételekor tudott vagy tudnia kellett.

Új szabályok jöttek az idén

Több újdonságot is hozott a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) idén életbe lépett módosítása a lakásbérléssel kapcsolatban.Talán a legfontosabb, hogy szélesebb körű felmondási jogot enged a bérlő számára. Emellett az új szabályozás értelmében a bérlő a bérbeadót terhelő karbantartási vagy javítási munkálatokat maga is elvégezheti a bérbeadó költségére.Az új Ptk. maximalizálja a lakásbérlet esetében kiköthető biztosíték (kaució) mértékét, amely legfeljebb a havi bérleti díj háromszorosa lehet.A szabályozás szerint amennyiben a tulajdonos eladja a bérben lévő ingatlanát, ilyen esetekben a régi és az új tulajdonos egyetemlegesen köteles helytállni a bérlővel szemben.

Vissza