Az OTP Ingatlanpont Kft. hivatalos közleménye

Az OTP Ingatlanpont Kft. a Fővárosi Ítélőtábla 2022. október 20. napján kelt és 2022. november 30. napján kézhez vett jogerős ítéletében foglaltak alapján közzétételi kötelezettségének eleget téve, az alábbi közleményt teszi közzé.

„A Fővárosi Ítélőtábla a Kúria Gfv.VI.30.309/2021/6. számú részítélete alapján a 14.Gf.40.134/2022/10/II másodfokú ítélete meghozatalát és a másodfokú ítélet szerinti, az OTPIP honlapján 2021. május 18 és 2021. július 18. között időpontban közzétett közlemény (a továbbiakban: Közlemény) közzétételét követő megismételt másodfokú eljárásban meghozott 14.Gf.40.134/2022/10/II. számú másodfokú ítéletével a Közlemény szövegét részben megváltoztatta és az alábbiakkal egészíti ki:

"K ö z l e m é n y
A Fővárosi Ítélőtábla a 2022. október 20. napján kelt 14.Gf.40.134/2022/10. számú jogerős ítéletével az OTP Ingatlanpont Kft. (1138 Budapest, Váci út 135-139. A. ép.) alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal megállapította, hogy az. általa 2019. június 22-től – NPL szerződések esetén 2019. július 19-től – alkalmazott, a fogyasztói szerződések részévé váló alábbi általános szerződési feltételek érvénytelenek:
Az Általános Szerződési Feltételek Nem Kizárólagos Szerződéshez elnevezésű (adásvételre vonatkozó) ÁSZF 4.4.2. (ii) pontja;
az Általános Szerződési Feltételek Kizárólagos Szerződéshez elnevezésű (adásvételre vonatkozó) ÁSZF 5.4.2. (ii) pontja;
az Általános Szerződési Feltételek Nem Kizárólagos Szerződéshez elnevezésű (bérletre vonatkozó) ÁSZF 6.2. (ii) pontja;
az Általános Szerződési Feltételek Kizárólagos Szerződéshez elnevezésű (bérletre vonatkozó) ÁSZF 6.2. (ii) pontja, valamint
az Általános Szerződési Feltételek NPL Szerződéshez elnevezésű (adásvételre vonatkozó) ÁSZF 5.4.2. (ii) pontja, amelyek szerint „(...) mind az ajánlattevő, mind a Megbízó bejelenti, úgy az Ajánlati Biztosíték összegét - bármely körülmény vizsgálata nélkül - a Megbízott kizárólag a Megbízó és az ajánlattevő közös írásbeli nyilatkozatukban vagy a bíróság jogerős ítéletében megjelölt személyek részére adja ki.”
A fenti kikötések azért tisztességtelenek, mert egyoldalúan és indokolatlanul bontják meg a jogok és kötelezettségek egyensúlyát a fogyasztók hátrányára azzal, hogy az irányadó anyagi jogi rendelkezésekkel ellentétben közös nyilatkozat előterjesztéséhez vagy bíróság jogerős ítéletének benyújtásához kötik a biztosíték visszafizetését, amely szükségtelen korlátozást jelent a fogyasztók számára.”

A Fővárosi Ítélőtábla megismételt másodfokú eljárásban meghozott fent hivatkozott ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletének keresetet elutasító fellebbezett rendelkezését megváltoztatta és megállapította
az Általános Szerződési Feltételek Nem Kizárólagos Szerződéshez elnevezésű (adásvételre vonatkozó) ÁSZF 4.4.2. (ii) pontja;
az Általános Szerződési Feltételek Kizárólagos Szerződéshez elnevezésű (adásvételre vonatkozó) ÁSZF 5.4.2. (ii) pontja;
az Általános Szerződési Feltételek Nem Kizárólagos Szerződéshez elnevezésű (bérletre vonatkozó) ÁSZF 6.2. (ii) pontja;
az Általános Szerződési Feltételek Kizárólagos Szerződéshez elnevezésű (bérletre vonatkozó) ÁSZF 6.2. (ii) pontja, valamint
az Általános Szerződési Feltételek NPL Szerződéshez elnevezésű (adásvételre vonatkozó) ÁSZF 5.4.2. (ii) pontja
érvénytelenségét az alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal azzal, hogy az érvénytelenség megállapítása a már teljesített szerződéseket nem érinti.”