Az otp ingatlanpontról

Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A honlap (a www.otpip.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Szerzői jog

Az OTP Ingatlanpont Kft. weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag az OTP Ingatlanpont Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Információk

Az OTP Ingatlanpont Kft. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az OTP Ingatlanpont Kft. felelősséget nem vállal. Az OTP Ingatlanpont Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A személyes adatok és a banktitok védelme

Az OTP Ingatlanpont Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az OTP Ingatlanpont Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az OTP Ingatlanpont Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Az OTP Ingatlanpont Kft. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást titokként kezel.

Az OTP Ingatlanpont Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Etikai tájékoztatás

Az OTP Ingatlanpont Kft. az OTP Csoport tagja, amely Magyarország és a kelet-közép-európai régió meghatározó bankpiaci szereplője. Folyamatosan törekszünk az eddigiekben elért eredményeink megtartására és erősítésére, a bevezetett innovációk továbbfejlesztésére az ügyfeleink kiszolgálása érdekében. Kiemelet célunk - az OTP Ingatlanpont működése szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bíró - az OTP Csoport jó hírnevének a képviselete és a megőrzése, amelyhez elengedhetetlen a törvényes működés biztosítása, a kockázatok csökkentése, valamint az üzleti, etikai és belső kontrollok érvényesítése. Az OTP Csoport és az OTP Ingatlanpont vezetése elkötelezett, mind a mindenkire kötelező érvénnyel bíró jogszabályok, mind a saját belső szabályok betartása és betartatása mellett.Az etikai tájékoztatás célja, hogy az OTP Ingatlanpont a vele kapcsolatban állók számára világos és egyértelmű irányelveket, elvárásokat fogalmazzon meg az etikus üzleti működéssel kapcsolatban, az OTP Ingatlanpont értékeinek védelme érdekében.

Sütikezelési szabályzat

Letöltés

Az OTP Ingatlanpont Compliance politikájának kivonata

Letöltés

Az OTP Csoport Korrupcióellenes politikája

Letöltés

Az OTP Ingatlanpont Etikai Kódexe

Letöltés

Tájékoztató az etikai bejelentési rendszerről

Letöltés

Panaszkezelési tájékoztató

Letöltés

Közösségi Média Politika

Letöltés

Adatvédelmi Politika

Letöltés

Szankciós politika

Letöltés

Pénzmosás megelőzési politika kivonat

Letöltés

Védelmi iparral kapcsolatos finanszírozás

Letöltés