{{'AADAT.similarDiscounts' | translate}}

Kamat- és díjkedvezmény

OTP díjkedvezményes akció keretében 2023. augusztus 1-től visszavonásig, de legkésőbb 2023.szeptember 30-ig lakáshitel igénylésekor:

 • egy ingatlanhoz kapcsolódóan a hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj (ideértve az előzetes hitelbiztosítéki érték-megállapítást is) 24.500Ft feletti részét nem kell megfizetni, kivéve hitelkiváltás esetén, illetve ha a szerződéskötés meghiúsul vagy ha előzetes hitelbiztosítéki érték-megállapítás esetén a hitelkérelem a hitelbiztosítéki érték-megállapítás érvényességi ideje alatt (90 nap) nem kerül benyújtásra -, ha a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályoknak megfelelően az adós vagy adóstárs hozzájárul a személyre szabott ajánlatok kidolgozása és ajánlattétel céljából történő adatkezeléshez és adattovábbításhoz az erről szóló tájékoztatóban megjelölt valamennyi OTP bankcsoporttag tekintetében, továbbá
 • a statisztikai alapú hitelbiztosítéki érték-megállapítás díjat egy ingatlanhoz kapcsolódó egy érték-megállapítás esetén az ügyfélnek nem kell megfizetni, ha a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályoknak megfelelően az adós vagy adóstárs hozzájárul a személyre szabott ajánlatok kidolgozása és ajánlattétel céljából történő adatkezeléshez és adattovábbításhoz az erről szóló tájékoztatóban megjelölt valamennyi OTP bankcsoporttag tekintetében
 • a folyósítási díj 10%-a, legfeljebb 20.000 forint feletti részét nem kell megfizetni a Groupama Biztosító által nyújtott biztosítás alábbi feltételekkel történő igénybevétele esetén:
 • a hitelcélként megjelölt vagy a hitelügyletbe fedezetül bevont ingatlanra a hitelező által előírt feltételeknek megfelelő vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte, vagy
 • Építés vagy új lakás vásárlás esetén, ha az első folyósításig a vagyonbiztosítás megkötésére nincs lehetőség, a hiteligénylőnek szerződéskötésig nyilatkoznia kell arról, hogy legkésőbb az utolsó folyósításig a Groupama Biztosítóval vagyonbiztosítást köt, vagy
 • társasházi lakásnál, ha a társasházi vagyonbiztosítás más biztosító társaságnál került megkötésre, úgy a Groupama Biztosító által nyújtott ingóságra vonatkozó kiegészítő biztosítás megkötése, vagy
 • legalább havi 2.500 Ft díjfizetésű Védelmező személybiztosítás hitel folyósítása előtt történő megkötése vagy megléte
 • az előző pont szerinti feltételek nem teljesülése esetén a folyósítási díj 100%-át meg kell fizetni.
 • az ügyintézési díjat nem kell megfizetni az első részfolyósításig,
 • a közjegyzői költség* 50%-át – kivéve hitelkiváltás esetén – az OTP Jelzálogbank utólag a szerződő részére megtéríti törlesztési biztosítás kötése és annak a kölcsön első részfolyósítását követő 3 évig történő szerződésszerű fennállása esetén.

(*A jelen akció kizárólag a hitelező által megkövetelt, egy darab közjegyző hivatali helyiségében készített közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat hiteles kiadmányának költségeire vonatkozik (beleértve a hiteles kiadmány OTP Bank/OTP Jelzálogbank részére történő elektronikus megküldésének költségeit is), amely tartalmazza mind a kölcsönszerződés, mind pedig a zálogszerződés szerinti, a hitelező által elfogadott tartalmú kötelezettségvállalásokat.

A díjkedvezményes akció más díjkedvezményes akcióval nem vonható össze.

THM információk

A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek a 2023. augusztus 1-én érvényes kondíciók alapján kerültek meghatározásra az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a feltételek változása esetén az értékek módosulhatnak. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát, továbbá nem tartalmazza a lakásbiztosítás díját, mivel az nem ismert.

A kalkulált THM érték - a mindenkor hatályos hirdetményben és üzletszabályzatban meghatározott feltételek teljesítése esetén -

 • a megadott hitelösszeg után nyújtott kamatkedvezmény,
 • a megadott jövedelemutalás után hűség szolgáltatás keretében nyújtott kamatkedvezmény,
 • a megadott jövedelemutalás után hűség szolgáltatás keretében nyújtott kamatkedvezmény, továbbá
 • az akciós díjkedvezmények figyelembe vételével került kiszámításra.

Reprezentatív példa

2023. sugusztus 1-én hatályos kondíciók megtekintése

>
Copyright 2019 OTP Ingatlanpont