{{'AADAT.similarDiscounts' | translate}}

Kamat- és díjkedvezmény

OTP Díjnullázó akció keretében 2023. november 1-től visszavonásig, de legkésőbb 2024.június 30-ig lakáshitel igénylésekor:

  • A folyósítási díjat nem kell megfizetni.
  • Valamennyi felajánlott ingatlanfedezet esetében a hiteligényléssel és hitelnyújtással összefüggő Tulajdoni lap lekérési költséget, a Térképmásolat lekérési költséget, a Hitelbiztosítéki érték-megállapítási díjat, a Statisztikai alapú hitelbiztosítéki érték-megállapítás díjat és a Fedezetkezelési költséget nem kell megfizetni – kivéve, ha a szerződés meghiúsul.
  • Valamennyi felajánlott ingatlanfedezet esetében a hiteligényléssel és hitelnyújtással összefüggő 2 db Hitelbiztosítéki érték-felülvizsgálati díjat és szerződésszerű teljesítés esetén a Földhivatal felé fizetendő Fedezetváltozási költséget (a jelzálogjog törlésének díját) nem kell megfizetni.
  • A hitelszerződés megkötéséhez kapcsolódó közjegyzői költség 50%-át – kivéve hitelkiváltás esetén – az OTP Jelzálogbank utólag a szerződő részére megtéríti Groupama Biztosító által nyújtott törlesztési biztosítás kötése és annak a kölcsön első részfolyósítását követő 3 évig történő szerződésszerű fennállása esetén. Az akció kizárólag a Hitelező által megkövetelt, egy darab közjegyző hivatali helyiségében készített közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat hiteles kiadmányának költségeire vonatkozik (beleértve a hiteles kiadmány OTP Bank/OTP Jelzálogbank részére történő elektronikus megküldésének költségeit is), amely tartalmazza mind a kölcsönszerződés, mind pedig a zálogszerződés szerinti, a Hitelező által elfogadott tartalmú kötelezettségvállalásokat.

(*A jelen akció kizárólag a hitelező által megkövetelt, egy darab közjegyző hivatali helyiségében készített közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat hiteles kiadmányának költségeire vonatkozik (beleértve a hiteles kiadmány OTP Bank/OTP Jelzálogbank részére történő elektronikus megküldésének költségeit is), amely tartalmazza mind a kölcsönszerződés, mind pedig a zálogszerződés szerinti, a hitelező által elfogadott tartalmú kötelezettségvállalásokat.A díjkedvezményes akció más díjkedvezményes akcióval nem vonható össze.

A díjkedvezményes akció más díjkedvezményes akcióval nem vonható össze.

THM információk

A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek a 2023. november 8-án érvényes kondíciók alapján kerültek meghatározásra az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a feltételek változása esetén az értékek módosulhatnak. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát, továbbá nem tartalmazza a lakásbiztosítás díját, mivel az nem ismert.

A kalkulált THM érték - a mindenkor hatályos hirdetményben és üzletszabályzatban meghatározott feltételek teljesítése esetén -

  • a megadott hitelösszeg után nyújtott kamatkedvezmény,
  • a megadott jövedelemutalás után hűség szolgáltatás keretében nyújtott kamatkedvezmény,
  • a megadott jövedelemutalás után hűség szolgáltatás keretében nyújtott kamatkedvezmény, továbbá
  • az akciós díjkedvezmények figyelembe vételével került kiszámításra.

Reprezentatív példa

2023. október 16-án hatályos kondíciók megtekintése

>
Copyright 2019 OTP Ingatlanpont